Zidaki za zidanje

13 Sep

posted by

Categories: Food, Gradnja, Health, Hotel, Sport, Temelji, Uncategorized, Zemeljska dela

Tags: , ,

Comments: 47

Pripravljalna dela

Pred začetkom del  je treba geodetsko posneti teren in v prisotnosti nadzornega inženirja določiti relativno višinsko kvoto ± 0,00. Ob tem tudi zakoličimo objekt in preverimo trase obstoječih instalacijskih vodov na gradbišču. Po površinski ureditvi in izkopu se pristopi k označevanju temeljev bodočega objekta z zakoličbo.

Začetek gradnje

Planiranje dna širokega izkopa in izkopa za temelje se izvaja z natančnostjo ± 3 cm. Dno izkopa oziroma temeljev se mora nahajati na nosilnih tleh ne glede na projektirano globino temeljev. Zunanji zidovi objekta se označijo z vrvjo, nato pa se začne izkop pasovnih temeljev s strojem. Širina izkopa za posamezne temelje zidov se izvede po projektu, dno izkopa pa je potrebno višinsko ročno določiti tako, da na dnu izkopa ni raztresene zemlje. Po potrebi se vgrajuje podložni sloj betona. Vsa betonska in armirano-betonska dela se morajo izvesti strokovno po projektu konstrukcije. Med temelje nasujemo in nabijemo tamponski sloj iz kamnitega materiala 0-50 mm sloju 20 cm, ki se strojno nabije z žabo ali vibra ploščo. Pred betoniranjem podlage je potrebno položiti  instalacije.

Ne pozabimo na kvaliteto zidaka

Ne pozabimo na kvaliteto zidaka

Po izvedbi tamponskega sloja se začne betonirati spodnja armirano-betonska podlaga v skladu s projektom. lzvede se v celoti preko zgornjih robov temeljev. Po izvedbi temeljev in talne plošče je potrebno položiti horizontalno hidroizolacijo, da zidovi ne vlečejo vlage iz zemlje.

Zidanje z opeko porotherm

POROTHERM S opeke imajo odlične toplotne lastnosti ter pomembno dodatno prednost: omogočajo večjo natezno trdnost zidu, zahvaljujoč sistemu maltnih žepov. Maltni žepi se enostavno zapolnijo z malto, s čimer se zapolnijo tudi odprtine, ki segajo v samo opeko. S tem se ustvarja močna vez med malto in opeko in se povečuje odpornost zidu proti silam, ki jih povzroči potres. Opeka POROTHERM zagotavlja hitro in ekonomično gradnjo, ki nam zaradi velike akumulacije toplote ohranja nas dom prijeten za bivanje v vseh letnih časih. Brezskrbno uživanje v vasem domu vam garantirata zanesljiva ognjeodpornost in velika zvočna izolacija. Zidanje se prične z vogalnikom med katekatere se  postavljajo opečni bloki. Pri zidanju z opeko POROTHERM S P+E je potrebno paziti, da so maltni žepi v celoti zapolnnjeni z malto. Horizontalna maltna rega je debeline 1,2 cm malta pa se razporedi po celi debelini zidu. Opeko je potrebno zidati v pravilni zidarski vezavi (najboljše je, ko bloki parne vrste nasedajo na bloke neparne vrste za 50%). . .

Višino zidu je potrebno kontrolirati z letvijo, na kateri so označene vrednosti, višinskega opečnega rastra (25 cm), ki je sestavljen iz opečnega bloka (23,8 cm) in horizontalne maltne spojnice (1,2 cm).

Dolžinski raster je potrebno kontrolirati z letvijo, na kateri je označen dolžinski opečni raster (12 ,5 cm). Vertikalnost in horizontalnost zidu dosežemo s pomočjo vodne tehtnice in vrvice. Za 1 m višine je potrebno sezidati 4 vrste opeke namesto 5 vrst kot je to potrebno pri klasičnem modularnem bloku in ostalih zidakih .

Opeko je pred zidanjem potrebno namočiti, da ne bi potegnila vode iz sveže malte ter s tem oslabila trdnost spoja zidak malta ter s tem trdnosti zidu . Za izvedbo kotov se priporoča uporaba elementov za izvedbo vertikalnih vezi, ki sluzijo kot Wienerber GRADNJA opaž za vertikalno vez. Vertikalne vezi se armirajo v skladu z armaturnim načrtom, minimalna armatura 4 Ø 12 mm z stremeni  Ø8 mm na 20 cm preklopom vertikalne armature v stebru minimalno 80 cm za naslednjo etažo.

Povezovanje zunanjih in notranjih nosilnih zidov ..

Spoj zunanjih in notranjih zidov mora biti nepopustljiv, da se z močno vezjo omogoči prenos sil, zato da konstrukcij deluje kot prostorski sklop. V nosilnem zidu se mora narediti prostor, da se zavaruje vez med nosilnima zidovoma v dveh različnih smereh . Prostor se zapolnjuje z malto v katero se polagajo zidaki iz druge smeri. Velikost prostora je odvisna od višine od sestave in debeline zidu . Za opečni zid je potrebna poglobitev vsaj 5 cm.

Vir.: povzeto po reviji HausBau

Comments are closed.