Zemeljska dela


ZEMELJSKA DELA

Od ideje je zrasla zamisel, potem načrtovanje in končno gradnja. Po nakupu parcele se gradnja šele prične. Vendar so prva faza pri gradnji objekta zemeljska dela. Za zemeljska dela v gradbeni stroki veljajo vse dejavnosti, ki so namenjene pripravi gradbene jame za kasnejše temeljenje in njeni zaščiti.
Tako zemeljska dela v grobem delimo na izkopavanja in nasipavanja. Izkope razlikujemo glede na vrsto oz. kategorijo tal, širino in globino izkopa ter način izkopa.
Ampak, ker se zavedamo, da je priprava temeljnih tal pri izgradnji hiše izredno pomembna, vam za vašo novo hišo hitro izvedemo izkop gradbene jame in kvalitetno pripravimo temeljna tla. Za naročnika izvajamo vsa zemeljska dela od izkopa gradbene jame za novogradnje, izkope za kanalizacijo in čistilno napravo, planiranje terena, odvoz odvečnega materiala na deponijo, ipd.

V kolikor potrebujete izkop gradbene jame, pripravo tal za temeljno ploščo, planiranje terena, izkop za kanalizacijo oziroma postavitev čistilne naprave, oziroma kakršna koli zemeljska dela, pokličite gradbeno podjetje Piramida d.o.o..

V naše zemeljske dejavnosti vključujemo:

  • čiščenje zemljišč za gradnjo in kmetijsko rabo “odriv humusa
  • zemeljska dela kot so površinski odkop gradbišč, izkop, odkop in razstreljevanje skal, nasipanje, planiranje
  • pripravo zemljišč za rudarjenje kot so odstranitev površinskega materiala in drugega dela v zvezi s pripravo terena
  • drenažo gradbišč “priprava tampona
  • drenažo kmetijskih ali gozdnih zemljišč