Škarpe


Izdelava škarpe je zahtevno opravilo, saj ima poleg okrasne tudi nosilno funkcijo in je brez predhodne analize terena in velikokrat tudi brez statičnega izračuna ni mogoče izdelati. Predhodno je potrebno izbrati tudi material, da se škarpa res uvrsti v celostno podobo vašega stanovanjskega ali poslovnega objekta.

Sama izdelave škarpe zahteva veliko natančnost, saj je potrebno zagotoviti ustrezno povezavo armature temeljev in zidu ter hkrati zagotoviti ustrezno drenažo, da se voda ne nabira med škarpo in zemljiščem, ki ga podpira. Hkrati se je potrebno odločiti za pravilno izvedbo strukture škarpe (izvedba s stebri ali popolnoma armirana integralna izvedba).

Za izdelavo škarpe oz. tako imenovanega podpornega zidu je pomembnih več dejavnikov. Upoštevati je potrebno pritisk zemljine na škarpo, dimenzijo temelja, ustrezno armaturo in seveda kakovostno betonsko mešanico.

Izdelujemo kamnite in betonske škarpe.

Kamnita škarpe

Izdelava kamnite škarpe pride v poštev v primeru, če se odločimo, da želimo naši okolici dati poseben oziroma lepši izgled. Kamnite škarpe lahko danes tudi estetsko dodelamo in sicer tako, da praznino med kamni fugiramo. Izdelalava zidane-kamnite škarpe iz lomljencev (lomljenih kamnov) ali obdelanih kamnov je lepa popestritev naše okolice, ki se lepo poda tudi kot okrasni element in ima lahko istočasno tudi podporno funkcijo pred plazenjem zemljine. Naj bo ta izdelana kakovostno in z občutkom za lepoto.

Betonska škarpa

Izdelava betonske škarpe je enostavnejša, hitrejša in tako tudi cenovno bolj ugodna ob kamnite škarpe. Pri betonski škarpi veljajo enaka pravila kot pri kamniti, prav tako je potrebno paziti na ustrezen teren, armaturo in drenažo. Betonske škarpe se lahko dodelajo z dekorativnimi elementi po vašem okusu kot zaključni sloj z različnimi vrstami kamna, fasadnih zaključnih sistemov, ipd.)