Gradbene storitve

Glede na želje in potrebe naročnikov ter trende, ki jih narekuje trg, našim naročnikom nudimo gradbene storitve na objektu, pri čemer nas sodobna tehnologija, kakovostni materiali in kakovostna izdelava pripeljejo do vrhunskih končnih izdelkov. Pri gradnji objekta ne gre za nas, temveč ste pomembni samo vi dragi naročniki, vi ste tisti, ki morate biti zadovoljni s končnim rezultatom.

V okviru naših dejavnosti za naročnike izvajamo:

 • gradnjo indvidualnih objektov,
 • splošna zidarska dela,
 • splošna gradbena dela pri nizkih gradnjah – zunajna ureditev
 • nizke gradnje ( dovozne ceste, okolja stavb ),
 • asfaltiranje (dovoznih poti, parkirnih prostorov in dvorišč, pločnikov, itn…)
 • gradbena dela na manj zahtevnih hidro – objektih ( prepusti, drenaže, urejanje vodotokov,…)
 • postavljanje enostavnih jeklenih elementov, ki jih ni izdelal izvajalec,
 • krivljenje jeklene armature, postavljanje dimnikov in peči,
 • toplotne, zvočne,v ibracijske in podobne izolacije,
 • fasaderska in štukaterska dela,
 • vgrajevanje in popravila vrat, oken, vratnih podbojev in okenskih okvirjev, ki jih ni izdelal izvajalec,
 • polaganje keramičnih ploščic, oblaganje tal in sten z naravnim in umetnim kamnom ( teracarstvo),
 • druga zaključna gradbena dela,
 • kiper-hijap prevozi.