Postavitev temeljev v zadnjem trenutku

Za pridobitev gradbenega dovoljena, potrebujete projektno dokumentacijo (PGD), z vsemi načrti gradbenih konstrukcij. Projekt vsebuje tudi tloris ter statični izračun temeljev. Temelje moramo izdelati po načrtu in ne smemo odstopati niti za trenutek. Od načrta smemo odstopati le, če nam to potrdi ustrezen strokovnjak, ki ima gradbeni nadzor, gradbeni inšpektor. V vsakem primeru mora dokončno presojo dati gradbeni projektant (statik, geomemanik), ki ponovni izračun naredi na podlagi geomehanske raziskave tal ter prečnega in vzdolžnega profila terena. Če je ves postopek potreben, je to razvidno iz lokacijske dokumentacije, v kateri so razvidni profil terena, lokacija objekta in geomehansko poročilo. (more…)