Zidaki za zidanje

13 Sep

posted by

Categories: Food, Gradnja, Health, Hotel, Sport, Temelji, Uncategorized, Zemeljska dela

Tags: , ,

Comments: 47

Pripravljalna dela

Pred začetkom del  je treba geodetsko posneti teren in v prisotnosti nadzornega inženirja določiti relativno višinsko kvoto ± 0,00. Ob tem tudi zakoličimo objekt in preverimo trase obstoječih instalacijskih vodov na gradbišču. Po površinski ureditvi in izkopu se pristopi k označevanju temeljev bodočega objekta z zakoličbo.

Začetek gradnje

Planiranje dna širokega izkopa in izkopa za temelje se izvaja z natančnostjo ± 3 cm. Dno izkopa oziroma temeljev se mora nahajati na nosilnih tleh ne glede na projektirano globino temeljev. Zunanji zidovi objekta se označijo z vrvjo, nato pa se začne izkop pasovnih temeljev s strojem. Širina izkopa za posamezne temelje zidov se izvede po projektu, dno izkopa pa je potrebno višinsko ročno določiti tako, da na dnu izkopa ni raztresene zemlje. (more…)